Vrienden van het Maatjesproject

Door ons te steunen met jouw eenmalige of periodieke gift maak je het mogelijk dat we als Maatjesproject ons werk kunnen blijven doen. We bereiken samen meer mensen, organiseren projecten waarbij mensen echt geholpen worden en elkaar ontmoeten. Met jouw steun kunnen wij extra activiteiten voor onze hulpvragers organiseren. In 2022 bijvoorbeeld, hebben de deelnemers aan groepsactiviteiten een kerstfeest gevierd en hebben de gezinnen van de VoorleesExpress en het Schoolmaatjes project een kersttas en boeken ontvangen.

Je kunt ons steunen door een bedrag over te maken op onderstaand rekeningnummer, of de QR code te scannen.

Stichting Maatjesproject
NL93 RABO 0151 7368 39