Gratis trainingen en Webinars voor vrijwilligers

Workshop Culturele diversiteit

Op 21 september organiseren wij een workshop Culturele diversiteit. De workshop vindt plaats op een nader te bepalen locatie in Hilversum van 19.30 uur – 21.30 uur.

Tijdens deze bijeenkomst hebben wij Jannie Limburg als spreker uitgenodigd. Jannie heeft haar expertise opgebouwd in het onderwijs en bij de politie. Zij geeft in binnen- en buitenland les op het gebied van interculturele professionaliteit. Haar lessen zijn actueel en concreet. Ook bij zware, taaie of gevoelige onderwerpen geeft zij, met gepaste humor, essentiële inzichten en handvatten aan vrijwilligers en professionals. Meer informatie over de trainer is te vinden op: www.peervis.net

Alhoewel er meer overeenkomsten dan verschillen zijn tussen mensen, kunnen cultuurverschillen tot verwarring en verwondering leiden. Ook bij jouw werk als voorlezer of maatje.

Herken jij dit:

  • Iemand zegt ja maar begrijpt zij/hij het echt?
  • We hadden toch een afspraak? Waar blijft ze nou?
  • Vindt hij het wel echt belangrijk? Hoe dring ik tot hem door?
  • Maakt het uit dat ik een vrouw (of man) ben?
  • Hoe kan ik haar het beste motiveren?

Via praktische uitleg, filmfragmenten, oefeningen en veel concrete voorbeelden leer je in deze workshop onder andere:

  • Cultuur, wat is dat (niet)?
  • Theorie over cultuur die bruikbaar is voor alle groepen
  • De invloed van cultuur op opvoeding, leren, taal, communicatie, verantwoordelijkheid, ambitie, tijdsbesef, afspraken maken, man/vrouw relaties.

Je krijgt eyeopeners en tips voor het omgaan met cultuurverschillen. Je kunt het direct in de praktijk gebruiken. Alle deelnemers krijgen de digitale reader “Culturele Diversiteit”.

Aanmelden kan uiterlijk dinsdag 14 september per mail info@maatjesprojectgooi.nl of telefoon 035-6400061.

Workshop Niet aangeboren Hersenletsel in Palmpit Bussum

Op 30 september 2021 organiseert het Maatjesproject van 19:00 – 22:00 uur een workshop Niet Aangeboren Hersenletsel in wijkcentrum de Palmpit in Bussum. De workshop zal worden gegeven door Ada Grasmeijer van stichting MEE en een ervaringsdeskundige. Er is plaats voor 12 personen, dus aanmelden is vereist. Mocht het door de coronaperikelen niet fysiek plaats kunnen vinden, dan wordt het verplaatst naar een digitale Zoommeeting.
Aanmelden kan via Nell Weeda; nelly@maatjesprojectgooi.nl

Webinar Herstel de Verbinding – maart 2021

Voor veel mensen is meedoen niet vanzelfsprekend. Niet alleen voor mensen met psychische problemen maar ook voor mensen die door andere oorzaken ernstige ontwrichting in hun leven ervaren. Verbinding is noodzakelijk voor herstel van het individu en het herstel van relaties. Maar mensen met psychische problemen kunnen vaak (tijdelijk) niet zelf voor verbinding zorgen.

Herstel vraagt om een zorgzame gemeenschap en verbinding met de mensen om je heen. Pas dan zijn mensen thuis.

Het GGZ netwerk Gooise Meren werkt sinds 2017 aan praktische oplossingen die herstel ondersteunen. Het netwerk zoekt daarin de samenwerking met anderen. Tijdens het Webinar wordt gesproken met verschillende mensen van burgerinitiatieven en andere organisaties die ook een belangrijke schakel naar verbinding kunnen zijn, waaronder het Maatjesproject. Klik hier om het Webinar terug te kijken.

Online-training “Vraag Maar” van Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Wat als je vermoedt dat iemand rondloopt met zelfmoordgedachten of -plannen? Tijdens je (vrijwilligers-)werk en/of in je privéleven?

Uit onderzoek weten we dat hierover praten met diegene écht een verschil kan maken. Maar hoe ga je zo’n gesprek aan? En wat kan je beter wel en niet zeggen en doen? Stichting 113 Zelfmoordpreventie heeft de gratis online-training ontwikkeld: “Vraag Maar”.
Tijdens deze training oefen je met:
· Signalering: hoe ontstaan gedachten aan zelfmoord en wat zijn de belangrijkste signalen?

· Erover praten: hoe voer je het gesprek en wat zijn do’s en don’ts?
· Samen hulp zoeken: wat doe je als iemand daadwerkelijk zelfmoord overweegt?

Iedereen kan de training volgen, ongeacht achtergrond, ervaringen en kennis. De training duurt 30 tot 60 minuten en na afloop ontvang je een digitaal certificaat in je mail. Wil je meer informatie en/of de training volgen? Klik dan hier.

Humanitas

Humanitas heeft de afgelopen 75 jaar ontzettend veel kennis en ervaring opgedaan. Ervaring met mensen in hun kracht zetten en hen tegelijkertijd regie over hun eigen leven laten houden. De Humanitas Academie heeft een aantal trainingen ontwikkeld voor iedereen die iets wil doen of doet voor een ander. Als buur, vrijwilliger of mantelzorger. In deze trainingen geven zij je een aantal praktische handvatten. Ben je benieuwd naar welke trainingen Humanitas te bieden heeft? Klik dan hier.