/*! loadCSS rel=preload polyfill. [c]2017 Filament Group, Inc. MIT License */ (function(w){"use strict";if(!w.loadCSS){w.loadCSS=function(){}} var rp=loadCSS.relpreload={};rp.support=(function(){var ret;try{ret=w.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(e){ret=!1} return function(){return ret}})();rp.bindMediaToggle=function(link){var finalMedia=link.media||"all";function enableStylesheet(){link.media=finalMedia} if(link.addEventListener){link.addEventListener("load",enableStylesheet)}else if(link.attachEvent){link.attachEvent("onload",enableStylesheet)} setTimeout(function(){link.rel="stylesheet";link.media="only x"});setTimeout(enableStylesheet,3000)};rp.poly=function(){if(rp.support()){return} var links=w.document.getElementsByTagName("link");for(var i=0;i

Stages

Teens on a Mission

Het project Teens on a Mission valt onder de Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek. Het is een project voor jongeren (12-23 jaar) die een steuntje in de rug nodig hebben, een maatje.

De stage houdt in dat je aan één of meerdere jongeren gekoppeld wordt en wekelijks afspreekt om samen iets te doen of ondernemen. Dat kan ‘gewoon gezellig zijn’ (deze jongeren hebben weinig om echt naar uit te kijken) of gericht op school, opleiding, vinden van werk of het op zichzelf wonen (bijv. hulp bij administratie of hoe je bepaalde dingen aanpakt) of op sociaal-emotioneel gedrag. Jongeren die zich bij ons aanmelden voor een maatje, willen werken aan zichzelf en hun toekomst, maar hebben daarvoor niet altijd de juiste vaardigheden of hulp gehad in het verleden.

Je spreekt wekelijks op een vast tijdstip af om een vertrouwensband op te kunnen bouwen.  Omdat deze jongeren overdag op school zitten, werken of stage lopen of anderszins een dagbesteding hebben, spreek je in de namiddag af, of ’s avonds (evt. in het weekend).

Je volgt bij ons een training en regelmatig komen we samen voor intervisie of themabijeenkomsten om de ervaringen uit te wisselen in het begeleiden van de jongeren. Tussentijds is de projectleiding beschikbaar om vragen of problemen aan voor te leggen. Stagiaires kunnen we ook vragen om mee te helpen bij het organiseren van de bijeenkomsten of eventueel een deel ook inhoudelijk in te vullen.

Wil je stage lopen bij het project Teens on a Mission, bekijk dan hier het filmpje. Solliciteren kan bij Janet oudenaarden via janet@maatjesprojectgooi.nl of 035-6400061.