Voor Verwijzers

Wilt u een maatje aanvragen voor uw cliënt? Lees hier wat het Maatjesproject kan betekenen en vul het formulier in om uw cliënt aan te melden.

Na aanmelding zal een van onze trajectbegeleiders contact met hem/haar opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

Samen, Sterker, Vooruit

Sommigen zijn door sociale, psychische of psychiatrische problemen in een isolement geraakt.

Stichting Maatjesproject heeft tot doel om mensen die door sociale, lichamelijke en psychische problemen in een isolement zijn geraakt, in contact te brengen met vrijwilligers.

Projecten van het Maatjesproject

 • Regulier: Individuele begeleiding van volwassen hulpvragers thuis door een vast maatje
 • Taal: Individuele hulp met de Nederlandse taal door een vast maatje
 • Taal en Sociaal: Hulp met de Nederlandse taal in groepsverband voor anderstaligen met een psychosociale achtergrond
 • VoorleesExpress: Thuis voorlezen bij kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand (niet bedoeld voor expatgezinnen)
 • Schoolmaatjes: Ondersteuning voor kinderen van 8 tot 12 jaar uit de gemeente Hilversum bij schoolzaken als begrijpend lezen en schoolvakken en ook ondersteuning bij (sociaal emotionele) vaardigheden als motiveren, leren plannen, leren hulp vragen, leren presenteren, contact maken en samenwerken in de klas (niet bedoeld voor expatgezinnen).
  Graag bij de aanmelding aangeven;
  – Het telefoonnummer van de ouders
  – Kan het gezin de eigen bijdrage van 20 euro betalen?
  – Wat is belangrijk voor het Maatjesproject om te weten over dit gezin?
 • Teens on a Mission: Coaching voor jongeren van 12 tot 23 jaar
 • Dynamisch Duo: Gezonde begeleiding voor volwassenen met geestelijke zorg
 • Tandemmaatjesproject: Op basis van gelijkwaardigheid samen optrekken met een ervaringsdeskundige om eigen kracht en vertrouwen te hervinden
 • Groepsactiviteiten: Wandelen, fietsen, koken, koffie drinken of creatief bezig zijn op locatie begeleid door een coördinator

Klik hier voor meer informatie over de groepsprojecten.

Persoonlijk, betrokken

Het Maatjesproject verbindt mensen met elkaar en de maatschappij. We zetten ons op aanvraag van gemeenten in voor inwoners met psychosociale, psychiatrische en lichamelijke beperkingen. Onze opdracht is mensen activeren om inhoud en vorm te geven aan hun bestaan en zo te voorkomen dat zij wegzinken in eenzaamheid en een isolement. Dat doen we middels verschillende initiatieven onder de paraplu van het Maatjesproject.
Samen met onze vrijwilligers richten we ons op het vergroten van zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en sociaal-emotionele vaardigheden van deelnemers. Zodat zij op hun manier kunnen meedoen aan onze samenleving. We nemen iedereen serieus en kijken naar wat mensen wél kunnen. We zijn er en steken onze hand uit: persoonlijk, dichtbij en laagdrempelig.

Ik wil graag een Maatje aanvragen voor mijn cliënt

6 + 9 =

Onze doelen

 • Mensen te activeren, (samen) activiteiten te ondernemen
 • Eenzaamheid en ongezonde leefstijl tegen te gaan
 • Taalvaardigheid te verbeteren
 • Talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten
 • Zaken thuis, op school, in contacten of rondom stage / werk op orde te krijgen en te houden