Onder de paraplu van het Maatjesproject

Het Maatjesproject verbindt mensen met elkaar en de maatschappij. We zetten ons op aanvraag van gemeenten in voor inwoners met psychosociale, psychiatrische en lichamelijke beperkingen. Onze opdracht is mensen activeren om inhoud en vorm te geven aan hun bestaan en zo te voorkomen dat zij wegzinken in eenzaamheid en een isolement. Dat doen we middels verschillende initiatieven onder de paraplu van het Maatjesproject.

Samen met onze vrijwilligers richten we ons op het vergroten van zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en sociaal-emotionele vaardigheden van deelnemers. Zodat zij op hun manier kunnen meedoen aan onze samenleving. We nemen iedereen serieus en kijken naar wat mensen wél kunnen. We zijn er en steken onze hand uit: persoonlijk, dichtbij en laagdrempelig.

Regulier

Voor volwassenen (uit onze doelgroep in Hilversum, Wijdemeren, Weesp en Gooise Meren in 2020) faciliteren we één-op-één maatjescontacten. Een deelnemer heeft dan regelmatig/wekelijks contact met dezelfde vrijwilliger (maatje) gericht op een bepaald doel: oefenen met taal, voorlezen, bouwen aan een netwerk of sociale omgeving, samen iets ondernemen, ontspanning, formulieren invullen, weer de deur uit durven of gewoon luisteren, steun bieden en er zijn. Kortom: gerichte aandacht geven en contact maken.

Teens on a Mission

Teens on a Mission is een coachingsproject voor jongeren van 12 tot 23 jaar (uit Hilversum, Wijdemeren en Gooise Meren in 2020), die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Doel is hun zelfredzaamheid te vergroten en isolement te voorkomen. Vrijwillige coaches helpen bijvoorbeeld met huiswerk, het ontwikkelen van talenten of het vinden van een (vervolg)opleiding, stage of werk. Of ‘gewoon’ door te luisteren of samen iets leuks te ondernemen. Teens on a Mission werkt daarbij samen met Youké.

Wil jij ook een jongere helpen? Bekijk hier het filmpje om te kijken wat Teens on a Mission precies inhoudt.

VoorleesExpress

Voor kinderen van 3,5 tot en met 8 jaar met een taalachterstand (uit gezinnen in Hilversum 2020) organiseren we de VoorleesExpress. Daarbij komt een vaste vrijwilliger mét boeken twintig keer op een vast moment in de week thuis voorlezen bij het gezin. Hiermee stimuleren we de taalontwikkeling van kinderen en introduceren het voorleesritueel, waarbij we ook de ouders betrekken. We werken samen met scholen, de bibliotheek, Jeugd & Gezin, Vluchtelingenwerk en het Digitaalhuis.

Schoolmaatjes

Het schoolmaatjes project biedt ondersteuning voor kinderen van 8 tot 12 jaar uit de gemeente Hilversum bij schoolzaken als begrijpend lezen en schoolvakken en ook ondersteuning bij (sociaal emotionele) vaardigheden als motiveren, leren plannen, leren hulp vragen, leren presenteren, contact maken en samenwerken in de klas.

Tandemmaatjes

Volwassenen uit Gooise Meren met een psychische of psychiatrische beperking brengen we in contact met een ervaringsdeskundige voor een luisterend oor, begrip en ondersteuning, en het delen van ervaringen. Een ervaringsdeskundige leiden we met een speciaal ontwikkeld programma op tot Tandemmaatje. Als
Tandemmaatjes helpen we iemands talent te (her)ontdekken en te ontwikkelen. Het is een opstap door bijvoorbeeld samen naar een groepsactiviteit te gaan om zo op een passende, eigen manier actief te kunnen bijdragen en deelnemen aan de maatschappij. Tandemmaatjesproject is een samenwerkingsverband met Stichting MEE, Kwintes, Versa Welzijn, Herstelnetwerk G&V, GGZ-centraal en de gemeente.

Dynamisch Duo

Onder begeleiding van een hulpverleningsorganisatie kunnen volwassen inwoners uit Hilversum en Gooise Meren met een psychiatrische
achtergrond samen met een maatje aan een gezondheidsdoel werken. Als Dynamisch Duo zetten we dan in op meer bewegen, gezond en
goedkoop koken en aandacht voor persoonlijke verzorging. Het verschil met het Tandemmaatjesproject is dat de vrijwilliger geen (opgeleide)
ervaringsdeskundige is. De deelnemer en vrijwilliger hebben wekelijks contact en gaan eropuit naar bijvoorbeeld de markt, het bos of musea en sluiten ook regelmatig aan bij de Wandel-, Fiets-, Crea-, Kook- en Koffieclub.

Ontmoet & Groet

Volwassenen uit Weesp, die zich eenzaam voelen, moeilijk contact leggen of GGZ-hulp krijgen, kunnen elke week vrij inlopen bij onze Ontmoet & Groet. Op onze locatie in Weesp zijn dan begeleiders aanwezig en vrijwilligers zijn ook welkom. Wekelijks is er een nieuw thema, soms een activiteit binnen, dan weer afgewisseld met een buitenactiviteit. Wie kan en wil, doet mee. Niks hoeft, een kop koffiedrinken is ook prima.

Groepsactiviteiten

Voor volwassenen (uit onze doelgroep in Wijdemeren, Gooise Meren en Hilversum in 2020) bieden we diverse groepsactiviteiten onder vaste
begeleiding van een vrijwilliger en trajectbegeleider. Zoals bijvoorbeeld op onze eigen locaties creatief bezig zijn, samen koffiedrinken en koken.
Buiten bieden we beweging met meerdere fiets- en wandelclubs. Dit kan een opstapje zijn voor een maatjescontact. Of een mogelijkheid om bij een
groep te horen en er even uit te zijn. En te oefenen met bouwen aan een eigen netwerk en sociale omgeving.