/*! loadCSS rel=preload polyfill. [c]2017 Filament Group, Inc. MIT License */ (function(w){"use strict";if(!w.loadCSS){w.loadCSS=function(){}} var rp=loadCSS.relpreload={};rp.support=(function(){var ret;try{ret=w.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(e){ret=!1} return function(){return ret}})();rp.bindMediaToggle=function(link){var finalMedia=link.media||"all";function enableStylesheet(){link.media=finalMedia} if(link.addEventListener){link.addEventListener("load",enableStylesheet)}else if(link.attachEvent){link.attachEvent("onload",enableStylesheet)} setTimeout(function(){link.rel="stylesheet";link.media="only x"});setTimeout(enableStylesheet,3000)};rp.poly=function(){if(rp.support()){return} var links=w.document.getElementsByTagName("link");for(var i=0;i

Teens on a Mission

Het project Teens on a Mission heeft als doel jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar een steuntje in de rug te geven. Het gaat om jongeren die om uiteenlopende redenen het moeilijk vinden om sociale contacten zelfstandig aan te gaan. De vrijwillige coaches helpen op informele wijze te voorkomen dat deze jongeren in een sociaal isolement terecht komen.

Wil jij ook een jongere helpen? Bekijk hier het filmpje om te kijken wat Teens on a Mission precies inhoudt.

Tandemmaatjes

Een tandemmaatje is iemand die zelf kennis en ervaring heeft op het gebied van levensontwrichting, psychische kwetsbaarheid en/of sociaal isolement en met het herstel daarvan. Een tandemmaatje heeft toegevoegde waarde als het gaat om ondersteuning van iemand die op dit moment wat extra steun en inspiratie nodig heeft om de stap richting herstel te kunnen maken. De toegevoegde waarde voor de hulpvrager is vooral het gehoord worden en begrepen voelen; een belangrijk onderdeel binnen dit proces van herstel.
Op basis van gelijkwaardigheid trekt een tandemmaatje samen op met de hulpvrager bij het hervinden van eigen kracht en vertrouwen om te kunnen deelnemen aan activiteiten in de maatschappij. De hulpvrager gaat met het tandemmaatje op zoek naar een passende invulling waarbij hij zijn/haar talenten kan (her)ontdekken en ontwikkelen.
Het tandemmaatje wordt tijdens dit traject van ongeveer een half jaar ondersteund vanuit het Maatjesproject in de vorm van training en intervisie om het proces zorgvuldig en positief te laten verlopen.

Met dit project ‘snijdt het mes aan twee kanten’; enerzijds neemt de hulpvrager deel aan de maatschappij en voelt zich gehoord en begrepen, anderzijds geeft het voor het tandemmaatje voldoening om op deze manier te kunnen inspireren en zich nuttig te maken.

Deelnemers aan dit project zijn: Maatjesproject Gooi en Vechtstreek, Stichting MEE, Kwintes, Versa Welzijn, GGZ-centraal ende gemeente Gooise Meren.

Zowel tandemmaatjes als hulpvragers zijn van harte welkom om mee te doen! Mocht je hiervoor belangstelling hebben, meld je dan aan bij Jeanette van Remmen, projectleider van het tandemmaatjesproject via info@maatjesprojectgooi.nl

De VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

Heeft jouw zoon of dochter een taalachterstand? Vind je het zelf moeilijk om je kind te helpen met taal? Dan kan een vrijwilliger van de VoorleesExpress misschien helpen. Samen gaan jullie thuis voorlezen, praten en taalspelletjes doen. Een half jaar lang. Iedere week. Hoe meer taal een kind hoort, hoe sneller het leert. Aanmelden kan via de school van je kind.

Voorlezer worden?
Als voorlezer lees je wekelijks 1 uur voor, gedurende 20 weken, bij een vast gezin thuis. Je introduceert daar het voorleesritueel bij kinderen van 4-8 jaar die moeite hebben met de Nederlandse taal. Je laat kinderen kennismaken met boeken; leesplezier staat daarbij voorop. Ook geef je als voorlezer ouders handvatten om het voorlezen zelf voort te zetten na afloop van het project. Heb jij affiniteit met kinderen, boeken en voorlezen? Schrijf je dan nu in als voorlezer!

Wat bieden wij
Deelname aan de VoorleesExpress biedt een bijzondere ervaring waarbij je nauw in contact staat met gezinnen uit verschillende culturen en een unieke mogelijkheid om bij te dragen aan de taalontwikkeling van jonge Hilversumse kinderen.
Daarnaast volg je een training Interactief Voorlezen, uitgevoerd door de bibliotheek, en word je waar nodig begeleid.

Klik hier om je aan te melden.