Onder de paraplu van het Maatjesproject

Het Maatjesproject verbindt mensen met elkaar en de maatschappij. We zetten ons op aanvraag van gemeenten in voor inwoners met psychosociale, psychiatrische en lichamelijke beperkingen. Onze opdracht is mensen activeren om inhoud en vorm te geven aan hun bestaan en zo te voorkomen dat zij wegzinken in eenzaamheid en een isolement. Dat doen we middels verschillende initiatieven onder de paraplu van het Maatjesproject.

Samen met onze vrijwilligers richten we ons op het vergroten van zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en sociaal-emotionele vaardigheden van deelnemers. Zodat zij op hun manier kunnen meedoen aan onze samenleving. We nemen iedereen serieus en kijken naar wat mensen wél kunnen. We zijn er en steken onze hand uit: persoonlijk, dichtbij en laagdrempelig.

Ratatouille

Vanuit het Gooisch Verband is het eetproject op locatie: Ratatouille ontstaan met als doel om met elkaar te eten en in contact te komen en de mensen in de buurt te leren kennen.

Je bent van harte uitgenodigd gezellig te komen eten op de vierde donderdag van de maand bij het Maatjesproject aan de Orchideestraat 8 in Hilversum.

Vanaf 17:15 uur zijn de deuren geopend en kan je binnenlopen. We eten om 17.30 uur, vanaf 18.45 uur ruimen we op zodat iedereen 19 uur weer naar huis kan gaan. Het gaat erom dat we contact maken met elkaar, het gezellig hebben en samen eten. Kosten zijn € 5,- per persoon, graag contant meenemen.

Onze kookvrijwilligers gaan weer een lekkere maaltijd koken voor jullie; een soepje, hoofdgerecht en toetje. Als je een dieet of allergie hebt laat het ons weten.
Aanmelden kan uiterlijk 1 dag van tevoren via gooischverband@gmail.com.

Regulier

Voor volwassenen (uit onze doelgroep in Hilversum, Wijdemeren, Weesp en Gooise Meren in 2020) faciliteren we één-op-één maatjescontacten. Een deelnemer heeft dan regelmatig/wekelijks contact met dezelfde vrijwilliger (maatje) gericht op een bepaald doel: oefenen met taal, voorlezen, bouwen aan een netwerk of sociale omgeving, samen iets ondernemen, ontspanning, formulieren invullen, weer de deur uit durven of gewoon luisteren, steun bieden en er zijn. Kortom: gerichte aandacht geven en contact maken. Klik hier voor een interview met één van onze deelnemers.

Teens on a Mission

Teens on a Mission is een coachingsproject voor jongeren van 12 tot 23 jaar (uit Hilversum, Wijdemeren en Gooise Meren in 2020), die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Doel is hun zelfredzaamheid te vergroten en isolement te voorkomen. Vrijwillige coaches helpen bijvoorbeeld met huiswerk, het ontwikkelen van talenten of het vinden van een (vervolg)opleiding, stage of werk. Of ‘gewoon’ door te luisteren of samen iets leuks te ondernemen. Teens on a Mission werkt daarbij samen met Youké.

Wil jij ook een jongere helpen? Bekijk hier het filmpje om te kijken wat Teens on a Mission precies inhoudt.

VoorleesExpress

Voor kinderen uit Hilversumse gezinnen van 3,5 tot en met 8 jaar met een taalachterstand organiseren we de VoorleesExpress. Daarbij komt een vaste vrijwilliger mét boeken twintig keer op een vast moment in de week thuis voorlezen bij het gezin. Hiermee stimuleren we de taalontwikkeling van kinderen en introduceren het voorleesritueel, waarbij we ook de ouders betrekken. We werken samen met scholen, de bibliotheek, Jeugd & Gezin, Vluchtelingenwerk en het Digitaalhuis. Klik hier voor een leuk interview met één van onze voorlezers.

Schoolmaatjes

Het schoolmaatjes project biedt ondersteuning voor kinderen van 8 tot 12 jaar uit de gemeente Hilversum bij schoolzaken als begrijpend lezen en schoolvakken en ook ondersteuning bij (sociaal emotionele) vaardigheden als motiveren, leren plannen, leren hulp vragen, leren presenteren, contact maken en samenwerken in de klas.

Taal en Sociaal

Voor volwassenen uit onze doelgroep in Hilversum en biedt het Maatjesproject het project Taal en Sociaal. In kleine groepjes oefenen mensen met een taalachterstand en een psychische of sociale beperking de Nederlandse taal. Het doel is om taalvaardigheid te verbeteren en sociale vermogen te versterken door het groepscontact.

Tandemmaatjes

Volwassenen uit Gooise Meren met een psychische of psychiatrische beperking brengen we in contact met een ervaringsdeskundige voor een luisterend oor, begrip en ondersteuning, en het delen van ervaringen. Een ervaringsdeskundige leiden we met een speciaal ontwikkeld programma op tot Tandemmaatje. Als
Tandemmaatjes helpen we iemands talent te (her)ontdekken en te ontwikkelen. Het is een opstap door bijvoorbeeld samen naar een groepsactiviteit te gaan om zo op een passende, eigen manier actief te kunnen bijdragen en deelnemen aan de maatschappij. Tandemmaatjesproject is een samenwerkingsverband met Stichting MEE, Kwintes, Versa Welzijn, Herstelnetwerk G&V, GGZ-centraal en de gemeente.

Dynamisch Duo

Onder begeleiding van een hulpverleningsorganisatie kunnen volwassen inwoners uit Hilversum en Gooise Meren met een psychiatrische
achtergrond samen met een maatje aan een gezondheidsdoel werken. Als Dynamisch Duo zetten we dan in op meer bewegen, gezond en
goedkoop koken en aandacht voor persoonlijke verzorging. Het verschil met het Tandemmaatjesproject is dat de vrijwilliger geen (opgeleide)
ervaringsdeskundige is. De deelnemer en vrijwilliger hebben wekelijks contact en gaan eropuit naar bijvoorbeeld de markt, het bos of musea en sluiten ook regelmatig aan bij de Wandel-, Fiets-, Crea-, Kook- en Koffieclub.

Ontmoet & Groet in Weesp en Bussum

Volwassenen uit Weesp en Gooise Meren, die zich eenzaam voelen, moeilijk contact leggen of GGZ-hulp krijgen, kunnen elke week vrij inlopen bij onze Ontmoet & Groet. Op onze locatie zijn dan begeleiders aanwezig en vrijwilligers zijn ook welkom. Wekelijks is er een nieuw thema, soms een activiteit binnen, dan weer afgewisseld met een buitenactiviteit. Wie kan en wil, doet mee. Niks hoeft, een kop koffiedrinken is ook prima. Klik hier voor de data.

Groepsactiviteiten

Voor volwassenen (uit onze doelgroep in Wijdemeren, Gooise Meren en Hilversum in 2020) bieden we diverse groepsactiviteiten onder vaste
begeleiding van een vrijwilliger en trajectbegeleider. Zoals bijvoorbeeld op onze eigen locaties creatief bezig zijn, samen koffiedrinken en koken.
Buiten bieden we beweging met meerdere fiets- en wandelclubs. Dit kan een opstapje zijn voor een maatjescontact. Of een mogelijkheid om bij een
groep te horen en er even uit te zijn. En te oefenen met bouwen aan een eigen netwerk en sociale omgeving.