/*! loadCSS rel=preload polyfill. [c]2017 Filament Group, Inc. MIT License */ (function(w){"use strict";if(!w.loadCSS){w.loadCSS=function(){}} var rp=loadCSS.relpreload={};rp.support=(function(){var ret;try{ret=w.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(e){ret=!1} return function(){return ret}})();rp.bindMediaToggle=function(link){var finalMedia=link.media||"all";function enableStylesheet(){link.media=finalMedia} if(link.addEventListener){link.addEventListener("load",enableStylesheet)}else if(link.attachEvent){link.attachEvent("onload",enableStylesheet)} setTimeout(function(){link.rel="stylesheet";link.media="only x"});setTimeout(enableStylesheet,3000)};rp.poly=function(){if(rp.support()){return} var links=w.document.getElementsByTagName("link");for(var i=0;i

Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek heeft het doel om mensen die door sociale, lichamelijke en psychische problemen in een isolement zijn geraakt, in contact te brengen met vrijwilligers. De deelnemers en de vrijwilligers – de Maatjes – ondernemen samen activiteiten, waarbij ontspanning, onderling contact en het doorbreken van sociaal isolement voorop staan. Het project is bestemd voor mensen uit Hilversum, Naarden, Muiden, Bussum, ’s Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht, Ankeveen, Nederhorst den Berg, Breukeleveen en Weesp.

Maatjesproject laat geïsoleerde mensen meedoen in de samenleving

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie vrijwilligers: de voorzitter Ruud Wind (manager Zorg van de Mauritzhof van de Symforagroep) en algemene bestuursleden Irina Phoa (tandarts) en Mieke de Wit.

De stichting koppelt de hulpvragers aan vrijwilligers, die allerlei activiteiten met ze gaan ondernemen. Dat kunnen gezellige activiteiten zijn – zoals samen koffie drinken, naar de film, etc. Maar ook kan het vrijwilligerswerk zijn, of samen moeilijke formulieren invullen of instanties bezoeken. Er zijn ook maatjes die eenmaal per week iemand bellen omdat zij nog geen activiteiten buiten de deur durven te ondernemen.

Bij het Maatjesproject weten ze dat verbeteringen zich in kleine stapjes kunnen voltrekken, maar dat die kleine stapjes voor de hulpvragers grote vooruitgang kan betekenen.
De doelstelling is om deze mensen uit hun isolement te halen.

Schrijnend

Zo’n 15 jaar geleden begonnen medewerkers van het project Activerend Interview huisbezoeken af te leggen bij cliënten in Hilversum Oost. Zij schrokken van situaties waarin sommige cliënten zich bevonden. Kort gezegd was dat de groep mensen, die door een scala aan belemmeringen niet meer kon werken.

Karen Wesdorp (voormalig directeur) was een van de medewerkers en naar aanleiding van deze ervaringen startte zij het Maatjesproject. Het bleek dat de mensen meestal wel wilden, maar niet durfden. Kwetsbare mensen, die door allerlei omstandigheden buiten de samenleving stonden. Meestal het gevolg van langdurige werkloosheid, een ziekte, psychische problemen of een andere problematiek. Een aantal zijn afhankelijk van bepaalde vormen van zorg of een uitkering.

Zelfredzaamheid

De doelstelling is deze mensen uit hun sociale isolement te halen. Maar ook het vergroten van hun zelfvertrouwen en hun zelfredzaamheid. Ons project vergroot hun emotionele vaardigheden waardoor ze kunnen meedoen in onze samenleving.

‘Ook al is het niet de opzet, voor sommigen is dat uiteindelijk een opstap geweest naar een betaalde baan. Zo hebben we een jongen gehad, die als vrijwilliger werkte in een winkeltje in een verzorgingstehuis. Nu verdient hij zijn brood in een kledingwinkel’, aldus een trajectbegeleider van het Maatjesproject.

Ervaringsdeskundige

De stichting stopt veel energie in de koppeling van maatjes aan de hulpvragers. We hebben onder onze vrijwilligers, die willen helpen ook ervaringsdeskundigen zitten. Mensen die bijvoorbeeld zelf ook een psychiatrische achtergrond hebben. Daar zijn we dan ook heel blij mee. Het mooie van dit project is ook dat er hulpvragers van het eerste uur zijn, die nu zelf als maatje fungeren.

Ook zijn er vijftig koppels bezig met verbetering van de taalvaardigheid en integratie van allochtone mannen en vrouwen. Naast Nederlandse taalles bij een taalinstituut oefenen zij het Nederlands 1x per week met een Taalmaatje en gaan ze de maatschappij in om daadwerkelijk te integreren.

Honderdeenenzeventig koppels

Het Maatjesproject heeft al heel wat mensen geholpen om hun sociale isolement te doorbreken. Dit jaar zijn er ongeveer negentig koppels in Hilversum, vierenvijftig koppels in Bussum, twaalf koppels in Weesp en vijftien koppels in Wijdemeren actief.

Er zijn weliswaar elders in den lande meer vormen van maatjesprojecten, maar die werken meestal alleen maar met mensen met een GGZ achtergrond. Verder zijn wij één van de weinige instellingen, die naast de vriendendienst ook vrijwilligerswerk of taalmaatjes bieden.