035 - 640 00 61 info@maatjesprojectgooi.nl

Stage lopen

Onze doelstelling

Mensen die door psychiatrische, psychisch-sociale en/of lichamelijke problemen in een isolement zitten of dreigen te raken (de deelnemers), in contact te brengen met vrijwilligers (de maatjes) om samen activiteiten te ondernemen, waarbij ontspanning, onderling contact en het doorbreken van sociaal isolement voorop staan. Het kan ook gaan om sociaal isolement vanwege taalachterstand. We richten ons dan zowel op verbetering van het zelfstandig functioneren, als op begeleiden naar participatie in de samenleving en op het vergroten van het sociaal netwerk. Uitgangspunt bij ons is de gerichtheid op de mogelijkheden van de deelnemer.

Onze Dienstverlening

  1. De Vriendendienst: samen sociaal getinte activiteiten ondernemen;
  2. De Wegwijsfunctie: samen naar voorzieningen en instellingen of samen lastige formulieren invullen;
  3. Taalmaatjes – oefenen met taal en het wegwijs maken in de lokale samenleving;
  4. Sociale activering: gericht op participatie in de lokale samenleving;
  5. Teens on a Mission: jongerenmentor project voor 12 – 23 jaar;
  6. De Voorleesexpress: voorlezen bij gezinnen waar de ouders een taalachterstand hebben;
  7. Groepsactiviteiten: creatieve ochtend, koffie inloop, wandelgroep, fietsgroep, kookclub;

Wat ga je doen

Als stagiaire begeleid je op individuele basis meerdere deelnemers met diverse problemen en/of draai je mee in groepswerk. De individuele begeleiding is meestal bij de deelnemer thuis. Je geeft de begeleiding vorm aan de hand van een door jou opgesteld plan van aanpak waarin doelen en stappen zijn uitgewerkt. Je werkt heel zelfstandig en je krijgt veel ruimte voor eigen initiatief.

Wie ga je begeleiden

Afhankelijk van je eigen wensen en leerdoelen kun je bij ons ervaring opdoen met verschillende doelgroepen. Wil je graag jongeren begeleiden of ervaring opdoen met mensen met een psychiatrische achtergrond of wil je juist kennismaken met ouderen?

Begeleiding

Je hebt een vaste begeleider die je ondersteuning biedt waar jij dat nodig hebt. Regelmatig heb je contact met je begeleider en je koppelt je ervaringen in een wekelijks verslag terug. Je neemt deel aan een introductiecursus waarin je wordt voorbereid op je rol als maatje. Tijdens intervisiebijeenkomsten wissel je informatie en ervaringen uit met andere stagiaires.

Enthousiast geworden? Solliciteer nu via onderstaand aanmeldformulier. Op basis van je motivatie en cv word je uitgenodigd voor een gesprek.

Voor meer informatie bel je met een van onze trajectbegeleiders; 035-6400061

 

Teens on a Mission

Het project Teens on a Mission valt onder de Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek. Het is een project voor jongeren (12-23 jaar) die een steuntje in de rug nodig hebben, een maatje.

De stage houdt in dat je aan één of meerdere jongeren gekoppeld wordt en wekelijks afspreekt om samen iets te doen of ondernemen. Dat kan ‘gewoon gezellig zijn’ (deze jongeren hebben weinig om echt naar uit te kijken) of gericht op school, opleiding, vinden van werk of het op zichzelf wonen (bijv. hulp bij administratie of hoe je bepaalde dingen aanpakt) of op sociaal-emotioneel gedrag. Jongeren die zich bij ons aanmelden voor een maatje, willen werken aan zichzelf en hun toekomst, maar hebben daarvoor niet altijd de juiste vaardigheden of hulp gehad in het verleden.

Je spreekt wekelijks op een vast tijdstip af om een vertrouwensband op te kunnen bouwen.  Omdat deze jongeren overdag op school zitten, werken of stage lopen of anderszins een dagbesteding hebben, spreek je in de namiddag af, of ’s avonds (evt. in het weekend).

Je volgt bij ons een training en regelmatig komen we samen voor intervisie of themabijeenkomsten om de ervaringen uit te wisselen in het begeleiden van de jongeren. Tussentijds is de projectleiding beschikbaar om vragen of problemen aan voor te leggen. Stagiaires kunnen we ook vragen om mee te helpen bij het organiseren van de bijeenkomsten of eventueel een deel ook inhoudelijk in te vullen.

Wil je stage lopen bij het project Teens on a Mission, bekijk dan hier het filmpje. Enthousiast geworden? Solliciteer nu via onderstaand aanmeldformulier. Op basis van je motivatie en cv word je uitgenodigd voor een gesprek.

Stage lopen

Meld je aan!

Klik hier