Stage lopen

Onze doelstelling

Mensen die door psychiatrische, psychisch-sociale en/of lichamelijke problemen in een isolement zitten of dreigen te raken (de deelnemers), in contact te brengen met vrijwilligers (de maatjes) om samen activiteiten te ondernemen, waarbij ontspanning, onderling contact en het doorbreken van sociaal isolement voorop staan. Het kan ook gaan om sociaal isolement vanwege taalachterstand. We richten ons dan zowel op verbetering van het zelfstandig functioneren, als op begeleiden naar participatie in de samenleving en op het vergroten van het sociaal netwerk. Uitgangspunt bij ons is de gerichtheid op de mogelijkheden van de deelnemer.

Onze Dienstverlening

  1. De Vriendendienst: samen sociaal getinte activiteiten ondernemen;
  2. De Wegwijsfunctie: samen naar voorzieningen en instellingen of samen lastige formulieren invullen;
  3. Taalmaatjes – oefenen met taal en het wegwijs maken in de lokale samenleving;
  4. Sociale activering: gericht op participatie in de lokale samenleving;
  5. Teens on a Mission: jongerenmentor project voor 12 – 23 jaar;
  6. De Voorleesexpress: voorlezen bij gezinnen waar de ouders een taalachterstand hebben;
  7. Groepsactiviteiten: creatieve ochtend, koffie inloop, wandelgroep, fietsgroep, kookclub;

Wat ga je doen

Als stagiaire begeleid je op individuele basis meerdere deelnemers met diverse problemen en/of draai je mee in groepswerk. De individuele begeleiding is meestal bij de deelnemer thuis. Je geeft de begeleiding vorm aan de hand van een door jou opgesteld plan van aanpak waarin doelen en stappen zijn uitgewerkt. Je werkt heel zelfstandig en je krijgt veel ruimte voor eigen initiatief.

Wie ga je begeleiden

Afhankelijk van je eigen wensen en leerdoelen kun je bij ons ervaring opdoen met verschillende doelgroepen. Wil je graag jongeren begeleiden of ervaring opdoen met mensen met een psychiatrische achtergrond of wil je juist kennismaken met ouderen?

Begeleiding

Je hebt een vaste begeleider die je ondersteuning biedt waar jij dat nodig hebt. Regelmatig heb je contact met je begeleider en je koppelt je ervaringen in een wekelijks verslag terug. Je neemt deel aan een introductiecursus waarin je wordt voorbereid op je rol als maatje. Tijdens intervisiebijeenkomsten wissel je informatie en ervaringen uit met andere stagiaires.

Enthousiast geworden? Solliciteer nu via onderstaand aanmeldformulier. Op basis van je motivatie en cv word je uitgenodigd voor een gesprek.

Voor meer informatie bel je met een van onze trajectbegeleiders; 035-6400061