/*! loadCSS rel=preload polyfill. [c]2017 Filament Group, Inc. MIT License */ (function(w){"use strict";if(!w.loadCSS){w.loadCSS=function(){}} var rp=loadCSS.relpreload={};rp.support=(function(){var ret;try{ret=w.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(e){ret=!1} return function(){return ret}})();rp.bindMediaToggle=function(link){var finalMedia=link.media||"all";function enableStylesheet(){link.media=finalMedia} if(link.addEventListener){link.addEventListener("load",enableStylesheet)}else if(link.attachEvent){link.attachEvent("onload",enableStylesheet)} setTimeout(function(){link.rel="stylesheet";link.media="only x"});setTimeout(enableStylesheet,3000)};rp.poly=function(){if(rp.support()){return} var links=w.document.getElementsByTagName("link");for(var i=0;i

Marjan Ockeloen, directeur sinds 1 maart 2015

Marjan is al langere tijd bij het Maatjesproject betrokken. “Ik ben sinds 2005 bij de Stichting werkzaam. Dat komt mede omdat ik altijd gewerkt heb met deze doelgroep; sociale activering en reintegratie. Mijn opleidingsachtergrond is personeel en arbeid en vele jaren werkervaring in de arbeidsbemiddelingsector. Vanaf 2010 heeft zij gewerkt als coördinator van het kantoor in Bussum.”
​Daar werkte zij voornamelijk met personen met een lichte psychische/ psychiatrische achtergrond. Schilderen is een grote passie van haar, daarnaast is zij voetbalcoach geweest van een meisjesteam. De vele wandelpaden in het Gooi heeft zij al meerdere keren belopen. Muziek, theater en cultuurevenementen bezoekt zij met regelmaat. Van haar puber dochter en zoon kan zij, naast het opvoeden, enorm genieten.