/*! loadCSS rel=preload polyfill. [c]2017 Filament Group, Inc. MIT License */ (function(w){"use strict";if(!w.loadCSS){w.loadCSS=function(){}} var rp=loadCSS.relpreload={};rp.support=(function(){var ret;try{ret=w.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(e){ret=!1} return function(){return ret}})();rp.bindMediaToggle=function(link){var finalMedia=link.media||"all";function enableStylesheet(){link.media=finalMedia} if(link.addEventListener){link.addEventListener("load",enableStylesheet)}else if(link.attachEvent){link.attachEvent("onload",enableStylesheet)} setTimeout(function(){link.rel="stylesheet";link.media="only x"});setTimeout(enableStylesheet,3000)};rp.poly=function(){if(rp.support()){return} var links=w.document.getElementsByTagName("link");for(var i=0;i

Jacquelien Groen

Na haar studies Facility management en HTS bedrijfskunde is Jacquelien als intercedente in de arbeidsbemiddeling gaan werken. Omdat de sociale kant van dit werk haar het meest aansprak maakte ze de overstap naar personeelsmanagement. Een langer verblijf in het buitenland zette haar op het spoor van vrijwilligerswerk. Bij terugkeer in Nederland is ze als vrijwilliger bij het Maatjesproject gaan werken. Sinds april 2016 zet ze deze ervaring in als trajectbegeleider en werkt ze samen met haar collega Nell met veel plezier op de vestigingen Gooise Meren en Weesp. Verder houden haar 3 zoons haar behoorlijk bezig en als er dan nog tijd overblijft besteedt ze die aan man, vrienden, yoga, ayurveda en boeken.