/*! loadCSS rel=preload polyfill. [c]2017 Filament Group, Inc. MIT License */ (function(w){"use strict";if(!w.loadCSS){w.loadCSS=function(){}} var rp=loadCSS.relpreload={};rp.support=(function(){var ret;try{ret=w.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(e){ret=!1} return function(){return ret}})();rp.bindMediaToggle=function(link){var finalMedia=link.media||"all";function enableStylesheet(){link.media=finalMedia} if(link.addEventListener){link.addEventListener("load",enableStylesheet)}else if(link.attachEvent){link.attachEvent("onload",enableStylesheet)} setTimeout(function(){link.rel="stylesheet";link.media="only x"});setTimeout(enableStylesheet,3000)};rp.poly=function(){if(rp.support()){return} var links=w.document.getElementsByTagName("link");for(var i=0;i

Versa wekelijkse inloopspreekuren organiseert voor mensen die hulp kunnen gebruiken met administratie en financiën. Het inloopspreekuur vindt plaats in:
Hilversum: Buurthuis de Lelie, St Joseph en Lopes Dias
Weesp: Papelaan 99
Gooise Meren: De Uitwijk in Bussum, SCAN in Naarden en De Kazerne in Muiden