/*! loadCSS rel=preload polyfill. [c]2017 Filament Group, Inc. MIT License */ (function(w){"use strict";if(!w.loadCSS){w.loadCSS=function(){}} var rp=loadCSS.relpreload={};rp.support=(function(){var ret;try{ret=w.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(e){ret=!1} return function(){return ret}})();rp.bindMediaToggle=function(link){var finalMedia=link.media||"all";function enableStylesheet(){link.media=finalMedia} if(link.addEventListener){link.addEventListener("load",enableStylesheet)}else if(link.attachEvent){link.attachEvent("onload",enableStylesheet)} setTimeout(function(){link.rel="stylesheet";link.media="only x"});setTimeout(enableStylesheet,3000)};rp.poly=function(){if(rp.support()){return} var links=w.document.getElementsByTagName("link");for(var i=0;i

Marian ter Haar

Marian is sinds 2008 trajectbegeleider bij het Maatjesproject. Ze is maatschappelijk werker en heeft jarenlang bij Vluchtelingenwerk landelijk en regionaal gewerkt. Marian houdt erg van de variëteit in doelgroepen. Ze vindt het fijn om middels maatjes een steuntje in de rug te bieden aan mensen om meer deel te kunnen nemen aan de gewone dingen van het leven en aan de samenleving.
Marian houdt van andere culturen, (wereld) muziek, lezen en speelt zelf piano.