Beste deelnemer aan het Maatjesproject,

Naar aanleiding van de aangescherpte richtlijnen van het RIVM en het kabinet willen wij jullie informeren welke maatregelen het Maatjesproject neemt ter bescherming van onze deelnemers, vrijwilligers en medewerkers tegen het Coronavirus. De onderstaande maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april, tenzij de overheid anders beslist.

  • Fysiek contact met vrijwilligers wordt tijdelijk stopgezet. Probeer telefonisch of per mail contact met elkaar te houden
  • Groepsactiviteiten zijn tot 6 april geannuleerd
  • Onze kantoren in Hilversum, Bussum en Weesp zijn tot 6 april gesloten

Bij vragen kun je mailen naar info@maatjesprojectgooi.nl of naar het mailadres van je trajectbegeleider.

Met vriendelijke groet,

Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek
Orchideestraat 8
1214 BJ Hilversum
Tel. 035-6400061

__________________________________________________________________________________

Dear participant of the Maatjesproject,

Due to the regulations of the RIVM and the government we would like to inform you which measurements the Maatjesproject is taking in order to protect our participants, volunteers and employees from the Corona virus. These measurements apply until April 6th, unless decided otherwise by the government.

  • Physical contact with our volunteers is cancelled. Try to stay in touch with each other via phone or email
  • Group activities are cancelled until April 6th
  • Our offices in Hilversum, Bussum en Weesp are closed until April 6th

Should you have any questions, please send them to info@maatjesprojectgooi.nl or to the email address of your Maatjesproject contact person.

Kind regards,

Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek
Orchideestraat 8
1214 BJ Hilversum
Tel. 035-6400061