Beste Vrijwilligers en Beroepskrachten van Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek,

Naar aanleiding van het beraad over het Coronavirus jl. 12 maart en 15 maart van het kabinet informeren wij jullie via deze weg over de aangescherpte richtlijnen van het RIVM en de door ons genomen maatregelen.

Het bestuur en de directie hebben met elkaar overlegd en hebben maatregelen opgesteld ter preventie van de verspreiding van het coronavirus.

Ons uitgangspunt blijft de richtlijnen opgesteld door het RIVM en we volgen het advies van de overheid op.

De gezondheid en het welzijn van onze vrijwilligers en onze kwetsbare doelgroep van hulpvragers zijn onze grootste prioriteit. Wij vragen dan ook aan iedereen die verbonden is aan onze Stichting de maatregelen zeer serieus te nemen en op te volgen. De onderstaande maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april, tenzij de overheid anders beslist.

  • Ben je ziek, verkouden of in aanraking geweest met een besmet persoon blijf dan in ieder geval thuis. Het coronavirus is heel erg besmettelijk. Op deze manier voorkom je dat andere personen besmet raken.
  • Contact (fysieke afspraken) tussen vrijwilliger en hulpvrager moet tijdelijk worden stopgezet. In plaats van de daadwerkelijke ontmoeting kun je met regelmaat telefonisch contact of via de mail contact onderhouden om te voorkomen dat de hulpvrager verder in isolement raakt.
  • Het kantoor is tijdelijk niet toegankelijk. Je kunt per mail contact opnemen met het Maatjesproject: info@maatjesprojectgooi.nl
  • De beroepskrachten werken per direct vanuit huis en onderhouden zoveel mogelijk telefonisch contact met cliënten. Het wordt vervolgd op welke manier dit praktisch geregeld gaat worden.
  • Iedere trajectbegeleider gelast haar groepsbijeenkomst per direct af en stelt vrijwilligers en hulpvragers hiervan op de hoogte.
  • Zorg voor een goede hygiëne, zoals frequent handen wassen na contact met anderen en wc bezoek. Geen fysiek contact zoals elkaar een hand geven. Gebruik papieren handdoekjes en gooi deze gelijk weg.

Deze maatregelen hebben een behoorlijke impact op iedereen. Daar zijn wij ons zeer van bewust en nemen deze impact van het corona virus heel erg serieus. Nogmaals door het nemen van deze maatregelen hopen wij tijdig bij te dragen aan preventie van de verspreiding van het coronavirus.

Wij wensen dat er zeer snel een einde aan komt zodat iedereen verder kan met normaal leven. Contact onderhouden met elkaar daar staat onze organisatie voor en daar willen wij zo snel mogelijk weer naar toe werken.

Raadpleeg in ieder geval met regelmaat de richtlijnen van het RIVM en het NOS journaal. Bij vragen kan je mailen naar info@maatjesprojectgooi.nl

Met vriendelijke groet,

Marjan Ockeloen, Directeur
Ruud Wind, Irina Phoa en Mieke de Wit, Het Bestuur
Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek