/*! loadCSS rel=preload polyfill. [c]2017 Filament Group, Inc. MIT License */ (function(w){"use strict";if(!w.loadCSS){w.loadCSS=function(){}} var rp=loadCSS.relpreload={};rp.support=(function(){var ret;try{ret=w.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(e){ret=!1} return function(){return ret}})();rp.bindMediaToggle=function(link){var finalMedia=link.media||"all";function enableStylesheet(){link.media=finalMedia} if(link.addEventListener){link.addEventListener("load",enableStylesheet)}else if(link.attachEvent){link.attachEvent("onload",enableStylesheet)} setTimeout(function(){link.rel="stylesheet";link.media="only x"});setTimeout(enableStylesheet,3000)};rp.poly=function(){if(rp.support()){return} var links=w.document.getElementsByTagName("link");for(var i=0;i

Ietje van den Berg

Ietje is sinds 1 maart 2010 werkzaam bij het Maatjesproject als trajectbegeleider, en dan met name voor de cliënten van Sociale Zaken. Heeft in het verleden Frans gestudeerd en is vervolgens ruim 27 jaar werkzaam geweest in de reiswereld. Zes jaar geleden heeft ze het roer omgegooid en besloten de sociaal/maatschappelijke kant op te gaan.
Ze heeft zich toen als vrijwilligster/maatje aangemeld bij het Maatjesproject en 2 jaar later bij Vluchtelingenwerk Hilversum als maatschappelijk begeleider ( vrijwillig). Deze 2 functies sluiten naadloos op elkaar aan en ze heeft zo aardig wat kennis en ervaring verworven op allerlei terreinen. Door al het werk, wat ze tot nu toe gedaan heeft, heeft ze veel mensenkennis opgedaan . “Ik hou van het directe contact met mensen en daarom is deze baan mij op het lijf geschreven. Mijn doel is om mensen een duwtje in de rug te geven, het gevoel te geven dat ze erbij horen en weer deel gaan uitmaken van onze maatschappij”.