Beste deelnemer, vrijwilliger en betrokkene,

“Na de intelligente lockdown en de beperkte lockdown komt nu de harde lockdown tot minstens 19 januari” benadrukt premier Rutte afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie vanuit zijn werkkamer.

Iedereen heeft afgelopen dinsdag deze zeer stevige boodschap ontvangen, vanaf 00.00 uur is de harde lockdown ingegaan, deze keer strenger dan de eerste lockdown met het grote verschil dat het Maatjesproject met buurthuisfunctie voor kwetsbare personen open mag blijven.

De weg die wij eerder zijn ingeslagen door onze dienstverlening, zoals de hulpvrager en vrijwilliger van ons gewend is, zoveel mogelijk door te laten gaan blijft ons uitgangspunt. De eerder geformuleerde uitgangspunten (zie nieuwsbrief 22 oktober jl.) blijven van kracht binnen de richtlijnen van het RIVM.

Helaas gaat de kerstbijeenkomst voor vrijwilligers en deelnemers zaterdag 19 december niet door De belangrijkste reden is dat de geplande locatie niet voldoet aan de richtlijnen van het RIVM.

Wat betekent dit in de praktijk?
Wij stellen het dragen van een mondkapje binnen verplicht zowel bij de hulpvrager thuis als tijdens deelname aan een groepsactiviteit.

Thuissituatie
Wij stimuleren onze vrijwilligers zoveel mogelijk 1 op 1 fysiek contact blijven te onderhouden met de hulpvrager, mits de hulpvrager en of vrijwilliger dat ook wil en de thuissituatie voldoet aan de richtlijnen van het RIVM zoals de hulpvrager mag niet meer dan 2 verschillende personen op een 1 dag thuis ontvangen en er kan 1, 5 meter afstand worden gehouden. Het dragen van een mondkapje is binnenshuis verplicht voor de vrijwilliger/stagiaire en hulpvrager. Na het plaatsnemen op een vaste zitplaats op minimaal 1,5 meter afstand mag eventueel het mondkapje af.

Alle groepsactiviteiten binnen gaan door maar wel met aanvullende maatregelen.

De ontmoetingsruimte op kantoor in Gooise Meren, Weesp en Hilversum
De groepsactiviteiten zoals de Creaclub, Ontmoet en Groet Inloop, Kookclub en Koffie Inloop blijven open voor onze doelgroep.  We hanteren een maximum aantal personen voor de groepsactiviteiten binnen. In Hilversum zijn dat maximaal 10 personen inclusief begeleiding met 1,5 meter afstand. In Gooise Meren en Weesp gelden andere aantallen.

Voor deelname aan een groepsactiviteit moet je je van tevoren aanmelden en ook afmelden indien je verkouden bent, koorts hebt etc. zodat er een plek vrij komt voor degene op de wachtlijst.

Het dragen van een mondkapje is verplicht bij binnenkomst en loopbewegingen zoals koffie schenken, naar de wc gaan of de deur openen. Heb je een vaste zitplaats met 1,5 meter afstand dan mag je het mondkapje afdoen gedurende de duur van de groepsactiviteit.

Groepsactiviteiten die buiten plaatsvinden zoals de Wandelclub en Fietsclub gaan niet door

Helaas is de norm gedurende de harde lockdown dat je met maximaal twee personen naar buiten mag daardoor vervallen tijdelijk de groepsactiviteiten buiten zoals de Wandelclub en Fietsclub.

Wij roepen wel de vrijwilligers op om zoveel mogelijk met je deelnemer (maximaal 2 personen)naar buiten te gaan indien dit mogelijk en/of gewenst is. Als de vrijwilliger of deelnemer enige twijfel heeft over de veiligheid van het contact, dan respecteren wij deze keuze en adviseren om het contact fysiek niet door te laten gaan. Aangezien de feestdagen naderen vragen wij aan alle vrijwilligers en stagiaires om via telefoon, mail of app of door het sturen van een kerstkaart contact te blijven houden met je deelnemer. Bel of app met je trajectbegeleider als je twijfels of vragen hebt en als je je deelnemer of vrijwilliger moeilijk kan bereiken.

Op deze manier hopen wij tegemoet te zien aan de vele hulpvragers en ook vrijwilligers om groepsactiviteiten binnen zoveel mogelijk door te laten gaan, wel met enige aanpassingen. Zo proberen wij te voorkomen, tijdens de naderende feestdagen dat onze hulpvragers nog verder in isolement en eenzaamheid terechtkomen.

Indien er vragen zijn of onduidelijkheden, mail of bel ons tijdens kantooruren.

Ik wens iedereen namens het bestuur en het team fijne feestdagen in goede gezondheid en veel sterkte tijdens deze coronatijd.

Met vriendelijk groet,

Marjan Ockeloen
Directeur
Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek
info@maatjesprojectgooi.nl