Extra nieuwsbrief

Gedeeltelijke Lockdown vanaf 14 oktober 2020

Hilversum, 15 oktober 2020

Beste deelnemer, vrijwilliger en betrokkene,

Na het snel verspreidende corona virus begin dit jaar en de daaropvolgende Intelligente Lockdown vanaf 12 maart die drie maanden duurde heeft de overheid besloten een tweede Lockdown in te voeren.

Omdat vanaf maart het fysieke contact tussen deelnemer en vrijwilliger van de een op de andere dag niet meer mogelijk was hebben wij binnen zeer korte tijd de eenzaamheid, het in isolement verkeren, verwaarlozing, somberheid en depressie drastisch zien toenemen.

Stichting Maatjesproject is er juist voor om eenzaamheid tegen te gaan en hulpvragers zoveel mogelijk uit hun isolement te halen en te houden. Wij brengen de hulpvrager in contact met een vrijwilliger zodat er meer structuur en regelmaat in het leven van de hulpvrager komt en daardoor de eenzaamheid verminderd.  De groepsactiviteiten zijn vaak de enige uitjes waar de hulpvrager met regelmaat naar toe kan gaan. Het is een belangrijk – en vaak het enige onderdeel – geworden van hun sociale leven. Ook vrijwilligers zijn door de Lockdown in een gat terecht gekomen. Corona heeft een grote impact op het leven van iedereen.

Dat is voor ons voldoende reden om onze dienstverlening zoals de hulpvragers en vrijwilligers van ons gewend zijn zoveel mogelijk door te laten gaan. Na de mededeling van de minister-president Rutte 13 oktober jl. hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • De hulpvrager in isolement en eenzaamheid staat centraal en is onze prioriteit nummer 1
  • We zijn bewust van – en solidair aan – het corona probleem en zullen voldoen aan het advies van de overheid
  • Onze dienstverlening gaat door conform de nieuwe aangescherpte richtlijnen van het RIVM
  • We houden ons aan de afspraken die er al liggen met betrekking tot corona en die nog steeds voldoen aan de aangescherpte richtlijnen van het RIVM
  • Trajectbegeleiders, projectleiders en office-manager werken zoveel mogelijk vanuit huis
  • De aanvullende maatregelen gelden voor alle projecten inclusief de VoorleesExpress van Stichting Maatjesproject G&V

Wat betekent dit in de praktijk?
Wij stellen het dragen van een mondkapje binnen verplicht zowel bij de hulpvrager thuis als op kantoor.

Thuissituatie
Wij stimuleren onze vrijwilligers en stagiaires zoveel mogelijk 1 op 1 fysiek contact blijven te onderhouden met de hulpvrager, mits de hulpvrager dat ook wil en de thuissituatie voldoet aan de richtlijnen van het RIVM zoals de hulpvrager mag niet meer dan 3 verschillende personen op een 1 dag thuis ontvangen en er kan 1, 5 meter afstand worden gehouden. Het dragen van een mondkapje is binnenshuis verplicht voor de vrijwilliger/stagiaire en hulpvrager. Na het plaatsnemen op een vaste zitplek op minimaal 1,5 meter afstand mag eventueel het mondkapje af.

Alle groepsactiviteiten gaan door maar wel met aanvullende maatregelen.
De ontmoetingsruimte op kantoor in Gooise Meren, Weesp en Hilversum

De groepsactiviteiten zoals de Wandelclub, Creaclub, Ontmoet en Groet Inloop, Fietsclub, Kookclub en Koffie Inloop blijven open voor onze doelgroep.  We hanteren een maximum aantal personen voor de groepsactiviteiten binnen. In Hilversum zijn dat maximaal 10 personen inclusief begeleiding met 1,5 meter afstand. In Gooise Meren en Weesp gelden andere aantallen.

Voor deelname aan een groepsactiviteit moet je je van tevoren aanmelden en ook afmelden indien je verkouden bent, koorts hebt etc. zodat er een plek vrij komt voor degene op de wachtlijst.

Het dragen van een mondkapje is verplicht bij binnenkomst en loopbewegingen zoals koffie schenken, naar de wc gaan of de deur openen. Heb je een vaste zitplaats met 1,5 meter afstand dan mag je het mondkapje afdoen gedurende de duur van de groepsactiviteit.

Groepsactiviteiten die buiten plaatsvinden zoals de Wandelclub en Fietsclub
We hanteren bij een groepsactiviteit buiten het maximaal aantal van 4 personen inclusief begeleiding met in achtneming van de regel 1,5 meter afstand houden. Ook bij deze groepsactiviteit geldt de regel dat je je van tevoren moet aanmelden en ook afmelden indien je verkouden bent, koorts hebt etc. zodat er een plek vrij komt voor degene op de wachtlijst. Bij voldoende vrijwilligers als begeleiding kunnen we meerdere groepjes van 4 na elkaar gedurende dezelfde ochtend laten wandelen en fietsen. Bij deze roep ik vrijwilligers op om de Wandel en Fietsclub te begeleiden.

Op deze manier hopen wij tegemoet te zien aan de vele hulpvragers en ook vrijwilligers om groepsactiviteiten zoveel mogelijk door te laten gaan wel met enige aanpassingen. Zo voorkomen wij tijdens deze moeilijke corona periode dat onze hulpvragers nog verder in isolement en eenzaamheid terechtkomen. Indien er vragen zijn of onduidelijkheden, mail of bel ons tijdens kantooruren. Ik wens iedereen een goede gezondheid en veel sterkte tijdens deze bizarre coronatijd.

Met vriendelijk groet,

Marjan Ockeloen
Directeur
Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek
info@maatjesprojectgooi.nl