/*! loadCSS rel=preload polyfill. [c]2017 Filament Group, Inc. MIT License */ (function(w){"use strict";if(!w.loadCSS){w.loadCSS=function(){}} var rp=loadCSS.relpreload={};rp.support=(function(){var ret;try{ret=w.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(e){ret=!1} return function(){return ret}})();rp.bindMediaToggle=function(link){var finalMedia=link.media||"all";function enableStylesheet(){link.media=finalMedia} if(link.addEventListener){link.addEventListener("load",enableStylesheet)}else if(link.attachEvent){link.attachEvent("onload",enableStylesheet)} setTimeout(function(){link.rel="stylesheet";link.media="only x"});setTimeout(enableStylesheet,3000)};rp.poly=function(){if(rp.support()){return} var links=w.document.getElementsByTagName("link");for(var i=0;i

Anna van der Kooij

Anna is vanaf 1983 werkzaam geweest in het maatschappelijk werk. In 1992 heeft zij het trainingsbureau Van der Kooij & Partners opgericht en is ze zich gaan richten op het geven van efficiency trainingen voor het bedrijfsleven aan o.a. Philips, Lucent en Microsoft. Ook gaf zij trainingen aan gemeentelijke overheden en energiebedrijven.

Het tweede bedrijf heeft ze rond 2007 opgericht samen met Hans Bos. Samen zijn zij zich gaan toeleggen op het ontwikkelen van particuliere woon-zorgvoorzieningen voor ouderen. Doelstelling was om ouderen hoogwaardige zorg te verlenen in monumentale woonlocaties. In 2016 zijn de zeven locaties van DS Verzorgd Wonen overgenomen door Domus Magnus, een particuliere zorgaanbieder. Momenteel legt Anna zich verder toe op consultancy waarbij zij adviezen geeft op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, bedrijfsontwikkeling, marketing & sales aan (startende) ondernemers. Daarnaast is Anna bestuurslid van het Nederlands Jeugd Strijk Orkest.